Kumppanuusosaaminen

Kumppanuusosaamisen syventäminen eri rooleissa toimiville

Kumppanuus on yksi näkökulma asiakkuuksien hallintaa ja johtamiseen. Samalla tavoin kuin me kysymme, ketkä ovat meille merkittäviä asiakasryhmiä, kenelle voimme tuottaa hyötyä missäkin tilanteissa, samalla tavoin meidän pitää kysyä, ketkä kumppanit ovat meille merkittäviä missäkin tilanteissa. Kumppaneita on hyvä tarkastella sekä tämän hetken että tulevaisuuden valossa. Ketkä auttavat meitä toteuttamaan Kelan strategiaa? Ketkä auttavat meitä saavuttamaan tavoitteemme?

Kumppanivalinnoissakin taustalla on asiakaslähtöisyys ja asiakasähtöisen palvelun tuottaminen. Ketä tarvitsemme rinnallemme, jotta voimme tuottaa vision mukaista parasta palvelua asiakkaillemme? 

Ja mitä me valituilta kumppaneilta tarvitsemme / ostamme? Mitä tuotteita ja palveluita he voivat tuoda täydentämään ja tukemaan meidän omaa toimintaamme? 

Entä miten me toimimme suhteessa valittuihin kumppaneihimme? Kuinka suunnittelemme, ohjaamme ja kehitämme yhteistyötämme? Kuinka toimimme Kelan sisällä ja kuinka toimimme kumppaneiden kanssa? 

Asiakkuuksien tarkastellaan usein mm. asiakkuuden elinkaaren kautta. Myös kumppanuuksilla on oma elinkaarensa. Kuinka tunnistamme meille sopivat kumppanit? Kuinka rakennamme uusien kumppaneiden kanssa toimivan yhteistyön? Kuinka huolehdimme, että yhteistyö kehittyy jatkuvasti ja auttaa kumpaakin tahoa saavuttamaan omat tavoitteensa? Entä kuinka toimimme, jos kumppanuus on päättymässä? Ei kommentteja:

Lähetä kommentti